Erna Ottoy

Beste familie van Erna, van mijn juf die geduld had met diegenen die niet zo thuis waren in haar materie, in haar vak, in haar passie.
Ik bewaar als oud-leerling van Regina Pacis een warme herinnering aan haar en ben blij om haar, net voor corona, nog te ontmoet te hebben bij een treffen van de oud-leerlingen. Zij laat een leegte na, een plaats die moeilijk in te vullen is, zelfs met de meest eenvoudige of meest complexe formules. Ik kan op de uitvaart niet aanwezig zijn maar ben in gedachten bij jullie. Ik wens jullie veel sterkte toe en deel in jullie rouw.
Met oprecht medeleven.
In vriendschap.
Lidy Van Humbeeck