Erna Ottoy

Langs deze weg wil ik de familie van Erna mijn medeleven betuigen bij het overlijden van mijn collega bij Regina Pacis. Veel sterkte aan iedereen!