Erna Ottoy

Katelijne en familie,
Christelijke deelneming bij het verlies van Erna. Al wat je voor elkaar betekend hebt, al wat je voor elkaar gedaan hebt, zal troost bieden.
Ik wens jou en de familie veel sterkte en veel mooie herinneringen.
Yolande.