Erna Ottoy

Aan de familie van Erna,
Mogen alle woorden van troost de leegte verzachten
met blijvende herinneringen aan een bijzonder dapper en moedig persoon.
Mogen jullie bij elkaar de sterkte vinden om dit verlies te verdragen .
Godelieve Adriaenssens, klasgenote van Erna.