Erna Ottoy

beste familie, welgemeende innige deelneming bij het overlijden van schoonzus en tante Erna.