Emiel De Muynck

Beste Mevrouw,
We vernemen met droefheid het overlijden van uw zo geliefde echtgenoot.
We kennen mekaar door de familie Van Heden. Ik ben de oudste zus van Guy. In andere omstandigheden zouden we mekaar vrijdag terugzien…
In uw immens verdriet voelen we innig met u mee.
Uw echtgenoot was een zeer innemende, warme, hartelijke man.
Mogen veel gave en goede herinneringen u troosten en sterken.
Veel moed voor u en uw kinderen in deze droeve dagen.
Zeer oprecht en genegen,
Willy en Gaby Vander Laenen