Danielle Vanden Bosch

Beste Marc,
Mijn fiep medeleven met jou en de ganse familie bij dit plotse en vroegtijdig afscheid van Danielle.
Wegens gezondheidsredenen kan ik niet persoonlijk aanwezig zijn bij de afscheidsviering en de koffietafel.
Veel sterkte Marc.
Marcel Van Laetem