Daniel Vyverman

Beste Berna en kinderen en kleinkids, mijn oprechte deelneming bij dit onverwachte verlies van jullie oogappel. In naam van de Compostellasterren wens ik jullie veel sterkte toe. Put kracht uit de herinneringen, die jullie aan hem mogen meedragen. Steek hier thuis een kaarsje voor Daniel en jullie aan. Warme Knuf, Chrisje