Daniel Vyverman

Beste Berna, beste familie, we zijn hard geschrokken van het nieuws dat Daniël overleed. Wij wensen u dan ook veel sterkte toe.
We zullen hem steeds gedenken als een super vrijwilliger bij onze natuurpunt afdeling, en als een warm en vriendelijke man. We zullen hem missen…Hartelijke groeten. Geert en Micheline