Christian Moens

Innige Deelneming bij het overlijden van Christian,
vanwege
directie en personeel Metaleuven NV