Cecilia ‘Cecile’ De Smedt

Met oprechte gevoelens van spijt en droefenis herdenken we het overlijden van onze gebuurvrouw.
We bieden de zoon en familie veel sterkte aan.
Christiane en André.