Carl Wagner

Innige deelneming met het verlies van Carl
We zullen hem missen, de verhalen die hij deelde met ons over de reizen die hij maakte, zijn humor … uniek .. het gaat je goed Carl ook deze reis zal zoals al uw andere reizen bijzonder zijn..
Tot later
Sandra