Arlette Poot

Nogmaals mijn oprechte deelneming bij het overlijden van uw lieve moeder en grootmoeder, die ik graag als haar huisarts heb bijgestaan in haar laatste levensjaren.