Antoinette Sophie

Innige deelneming bij het overlijden van uw echtgenote.
Familie Isi en Annie Van de Velde – De Moor.