Antoinette Sophie

Beste Pit, Ingrid en familie
We wensen je veel sterkte bij het heengaan van je echtgenoot en mama.
Daniel Willems en Anne De Witte