Antoinette Sophie

Innige deelneming in deze periode van rouw en diepe droefheid.
Veel sterkte aan de ganse familie.
EDDY MESKENS
GRETA DIERICKX