Annie Tilmans

Beste Michaël, Ariane, Wenke en familie.
Met goede herinneringen aan papa”Toto” en ook mama “Annie” op BTC terreinen en Zevenaarsdagen, wensen we jullie sterkte toe in moeilijke dagen.
Octaaf & Déde