Annie Tilmans

Beste Wenke en familie,
Gecondoleerd met het verlies van jullie mama. Ik wens jullie veel sterkte in deze moeilijke periode.