Albert De Taeye

Innige deelneming bij het overlijden van Albert