Albert De Taeye

innige deelneming en veel sterkte aan de familie.