Willems | Uitvaartzorg | Funérailles

Voorafregeling

U kan bij ons terecht om uw complete uitvaart af te spreken conform uw wensen
en een overeenkomstig bedrag reserveren in de vorm van een uitvaartspaarrekening
.Waarom en wanneer kiezen voor een voorafregeling ?

 • Omdat bij het organiseren van een uitvaart de nabestaanden voor een heleboel practische en financiŽle vragen komen te staan die niet gemakkelijk en vaak zeer belastend zijn.
   
 • Wanneer er geen familie meer is om deze keuzes te maken.
   
 • Omdat u uw nabestaande de financiŽle last van de uitvaart wil besparen.
   
 • Omdat u het verloop van de uitvaart zelf wil bepalen.

Voorafregeling via een uitvaartspaarrekening.

U kan bij ons terecht om uw complete uitvaart te bespreken conform uw wensen.
Overeenkomstig wordt een bedrag gereserveerd in de vorm van een uitvaartspaarrekening.


 • Eerst wordt er een afspraak gemaakt om alle persoonlijke wensen vast te leggen en de kostprijs van de uitvaart te bepalen.
   
 • Vervolgens wordt er een rekening geopend op uw naam waarop het geraamde bedrag wordt gestort.  Deze rekening + de gekapitaliseerde intresten blijven ten allen tijden op uw naam. 
   
 •  Aan de rekening is een clausule verbonden, die stelt dat "het tegoed uitsluitend bedoeld is tot voldoening van de begrafeniskosten, mits de begrafenisondernemer de begrafenisfactuur en een uittreksel uit de overlijdensakte voorlegt aan de bank".
   
 • Als de tijd eenmaal gekomen is worden de kosten van de uitvaart geactualiseerd en bekostigd met het vooraf gestorte bedrag inclusief de intresten. Het overblijvende saldo valt in de nalatenschap, indien er niet voldoende is moet dit aangezuiverd worden door de erfgenamen.
   
 • Het is steeds mogelijk om uw vastgelegde wensen in de looptijd van het contract, kosteloos en in samenspraak met ons, aan te passen.
   
 • U kan deze rekening ook ten aller tijden opzeggen en het contract verbreken, hier zal u dan wel een dossierskostenvergoeding worden aangerekend (vermeld in het contract).

Voorafregeling via een verzekering

 • Er zijn 2 soorten uitvaartverzekeringen: kapitaalsverzekering en dienstenverzekering. Wij adviseren de kapitaalsverzekering. Deze laat u toe vrij te kiezen zowel wat de begrafenisondernemer betreft als de inhoudelijke vorm. Een dienstenverzekering koppelt u automatisch aan een door hen gekozen begrafenisonderneming.

 • Vooreerst is er een bespreking met de begrafenisondernemer die uw keuze van uitvaart actualiseert, dan zal hij bij de verzekeringsmaatschappij aanvragen wat de maandelijkse bijdragen zijn voor het gekozen type van uitvaart en de nodige documenten klaarmaken voor de polis te onderschrijven.

 • De uitvaartverzekering is vooral aangewezen bij jongere personen, de maandelijkse bijdragen worden bepaald door de verzekeringsmaatschappij afhankelijk van de leeftijdscategorie waarin zij zich bevinden. Eens boven de 60 jaar worden deze premies relatief duur.
   
 • Enkele verzekeringsmaatschappijen die kapitaalsverzekeringen aanbieden zijn: Corona en Delta Lloyd 


Voor meer informatie of een afspraak kan u ons steeds vrijblijvend contacteren : 02/267.17.97
NL | FR